NYHEDER

FORMANDEN HAR ORDET                                                                          

Kære DADV’er!

Så tager vi fat på endnu et nyt år i DADV. Derfor hermed indkaldelsen til årets generalforsamling og en oversigt over forårsprogrammet. Programmet indeholder vores tre sædvanlige forårsarrangementer: Højtideligheden ved Den Franske Skole 21. marts, 4. maj i Mindelunden og vores traditionelle Maj-møde.

Hovedvægten i vores aktivitet året igennem er blevet betegnet som ”mindekultur”, og det vedkender vi os gerne. Vi mindes og hædrer de danske, der kæmpede for De Allierede og Danmark i begge Verdenskrige, både ude og hjemme, samt vore udsendte, der faldt gennem tiderne der efter.

Men vi hædrer dem også, fordi alle der deltog, skal være et forbillede for fremtiden. Både fremtidens professionelle og værnepligtige soldater. Af vores formålsparagraf fremgår det, at vi støtter værnepligten. Derfor må vi se med tilfredshed på, at det netop indgåede forsvarsforlig udvider værnepligten, både i antal og i uddannelsestid. De værnepligtige med 4 og 8 måneders uddannelse, der for fremtiden indgår i en 20.000 mand stor mobiliseringsstyrke, vil ganske vist ikke være færdiguddannet, når de hjemsendes. De vil stadig mangle nogle måneders intensiv uddannelse. Men det er et skridt på vejen, og det kan vi glæde os over.

En praktisk bemærkning: Medsendte girokort kan betales over netbank eller afleveres til betaling i banken.
Vi modtager også kontakter på selve generalforsamlingen.

Vel mødt til forårets DADV-arrangementer!

Jan Kaare

 

*****

Ordinær generalforsamling 2018

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til den ordinære generalforsamling

Lørdag den 24. marts 2018 - kl. 13.00
på Kastellet, Nordre Magasin 1. sal.
(over cafeteriet)

 

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning

3 Forelæggelse / godkendelse af det reviderede regnskab.

4 Behandling af indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest d. 10. februar 2018). 

5 Fastsættelse af kontingent

6 Medlemsbladet (Nyhedsbrevet)

7 Valg af bestyrelse:

             Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer:
             Jan Kaare Christensen - Peter Lykke - Kurt Serup (lige år)

Kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer:
Karin Søemod - Eilif Petersen - Kurt B. Sørensen - Ole Gernyx (ulige år)

Valg af begge bestyrelsessuppleanter - Jørgen Graakjær – Jørgen Andreassen (hvert år)

Valg af 2 revisorer – Leif Børup – Børge Draabe Bruunsgaard (hvert år)

Valg af revisorsuppleant Poul Nicolaisen (hvert år)

Valg af redaktør (webmaster) – Dennis Houlby (hvert år)

Eventuelt

 

Når dagsordenen er udtømt, vil foreningen være vært ved et traktement.

Tilmelding til spisningen vil være nødvendig og bedes foretaget til:
Karin Søemod tlf. 20 20 92 07 mellem kl. 9 og 10 eller pr. e-mail kmhsoemod@gmail.com

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

* * * *

 

 

Flugten Fra Horsens Statsfængsel
30 december 1944

Den 29 maj åbnede den nye udstilling i det tidligere Horsens Statsfængsel som er lavet om til museum.
DADV’s tidligere mangeårige formand Leon Houlby og hans historie fra 2 Verdenskrig, hvor Leon Houlby blev taget af Gestapo, dømt, fængslet og senere flygtede sammen med 14 andre modstandsmænd den 30 december 1944, indgår nu i museets udstilling som en integreret del.
Der er opbygget en celle hvor man kan se de historiske billeder som Leon Houlby tog med et lille indsmuglet minox kamera, samt andet billedmateriale som fængslet har fremskaffet.
Man kan desuden høre Leon Houlby’s historie oplæst af hans søn Aksel Houlby og se skyggebilleder i cellen.