NYHEDER

FORMANDEN HAR ORDET                                             

 

Kære DADV’er!

Ved generalforsamlingen lørdag den 25. marts træder vor mangeårige næstformand, Flemming Christensen, efter eget ønske tilbage. Derfor benytter jeg også denne lejlighed til at takke for det store arbejde, som Flemming har gjort for DADV. Flemmings russiske og britiske medaljer vidner om en fortjenstfuld indsats for de allieredes sag, og DADV’s fortjensttegn om en tilsvarende indsats for DADV. Flemming vil stadig bistå bestyrelsen ved løsning af en række praktiske opgaver, og også det siger vi tak for.

Jeg kan allerede nu oplyse, at monumentet for de danske krigssejlere 1939-45 planlægges afsløret i Mindelunden den 29. august. Monumentet er udformet af den kendte billedkunstner Per Arnoldi, hvis forslag blev udvalgt i en anonym konkurrence, forestået af Arkitektforeningen MAA, og monumentet rejses af Frihedskampens Mindefond, som DADV er medlem af. Hendes Majestæt Dronningen vil afsløre monumentet.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og vær med ved den store dag.

 

Jan Kaare

 

 

Flugten Fra Horsens Statsfængsel
30 december 1944

Den 29 maj åbnede den nye udstilling i det tidligere Horsens Statsfængsel som er lavet om til museum.
DADV’s tidligere mangeårige formand Leon Houlby og hans historie fra 2 Verdenskrig, hvor Leon Houlby blev taget af Gestapo, dømt, fængslet og senere flygtede sammen med 14 andre modstandsmænd den 30 december 1944, indgår nu i museets udstilling som en integreret del.
Der er opbygget en celle hvor man kan se de historiske billeder som Leon Houlby tog med et lille indsmuglet minox kamera, samt andet billedmateriale som fængslet har fremskaffet.
Man kan desuden høre Leon Houlby’s historie oplæst af hans søn Aksel Houlby og se skyggebilleder i cellen.