NYHEDER

FORMANDEN HAR ORDET                                             

Kære DADV’er!

Desværre har vi inden for kort tid mistet vores tidligere formand, Ib Snoer, samt Semon Chtipelman, Ib Rohrdal og Eric Vedsegaard. Æret være deres minde!

Det forgangne år har været et næsten uvirkeligt år, med masser af nedlukning og corona-restriktioner, og det har selvfølgelig givet mange problemer. Men det har været bestyrelsens faste forsæt, at holde foreningen i gang i så stort omfang som muligt. Vi har siden 1920 påtaget os forpligtelsen til at hædre og mindes faldne kammerater og skabe en god foreningsramme for os levende.

Kunne vi, i det forløbne år, kun samles så og så mange, ja, så holdt vi os inden for det, men gennemførte trods alt – med behørig afstand og afspritning. Kun Den Franske Skole i marts og foredragsaftenen i oktober måtte aflyses helt.

Jeg er især glad for, at både vort maj-møde, generalforsamlingen, Kranseturen og Årsafslutningen kunne gennemføres. Tak til vore medlemmer for, trods restriktioner, at slutte op om dette.

Nu ser vi så fremad med håb for det nye år. DERFOR:

MELD JER BLOT TIL FORÅRETS ARRANGEMENTER! Vi holder afstand og spritter af.

Til medlemmerne: Vi udsender kontingent-opkrævning til Jer snarest.
 
Vel mødt til alle!

Jan Kaare