NYHEDER

FORMANDEN HAR ORDET                                                                          

 

Kære DADV’er!

Hermed et stort GODT NYTÅR til alle medlemmer – og så tager vi fat på det nye år!
 
Vel mødt til alle!

 

Jan Kaare

 

 

 

Ordinær generalforsamling 2024

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til den ordinære generalforsamling

Lørdag den 16. marts 2024 - kl. 12.00
på Kastellet, Nordre Magasin 1. sal

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse / godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest den 1. marts 2024). 
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Medlemsbladet (Nyhedsbrevet)
 7. Valg af bestyrelse:

                     Lige år            
                     Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer:
                     Jan Kaare Christensen – Tommy Harry Havsager – Bent Bøsling
       
        Ulige år
        Bankansvarlig + 3 bestyrelsesmedlemmer:
        Poul Nicolajsen – Eilif M. Petersen – Jørgen Andreasen – Kaj Clausen

 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter – Karsten Lomholt – Peter Lykke (hver år)
 2. Valg af 2 revisorer – Børge Draabe Bruunsgaard – Vagn Rasmussen (hvert     år)
 3. Valg af regnskabsfører: Henrik Winther (hvert år)
 4. Valg af redaktør (webmaster) – Dennis Houlby (hvert år)
 5. Eventuelt

 

Når dagsordenen er udtømt, vil foreningen være vært ved et traktement.

Tilmelding til spisningen vil være nødvendig og bedes foretaget til:formanden senest 11. marts pr. email: jan.kaarec@get2net.dk eller telefon 60 14 39 60.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen