NYHEDER

 

 

FORMANDEN HAR ORDET                                     

 

Kære DADV’er!

Siden sidste Nyhedsbrev har vi måttet tage afsked med vor højt værdsatte protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. I denne triste anledning bevidnede vi Hendes Majestæt vor dybeste medfølelse, og den 19. februar deltog jeg, på foreningens vegne, i Prinsens castrum doloris i Christiansborg Slotskirke. Ved bisættelsen dagen efter deltog vi i Soldaterforeningernes faneborg uden for kirken. På generalforsamlingen den 24. marts mindedes vi med veneration Prinsen og vedtog ønsket om, på et passende tidspunkt, at kunne nyde en ny kongelig protektion.

Med sorg må jeg meddele, at vi også har mistet vor tidligere kasserer og mangeårige bestyrelsesmedlem Ole Gernyx. Æret være hans minde.

Oven på disse triste meddelelser har jeg dog også en glædelig nyhed. Vi har modtaget 240.000 kr. til den planlagte buste af vores tidligere formand, Thomas Dinesen, fra Asta og Jul. P. Justesens Fond. Thomas Dinesen modtog det britiske Victoria Cross for sin indsats på vestfronten den 12. august 1918. Hans buste vil blive afsløret i Churchillparken i september eller oktober. I den anledning takker vi Fonden for den generøse gave. Jeg føler også her anledning til at takke bestyrelsens Thomas Dinesen-udvalg, Eilif M. Petersen og Poul Nikolajsen, for en aldrig svigtende indsats, for at få vores store plan realiseret.

Den 29. august i år er det 75 året for denne skelsættende begivenhed under besættelsen. I den anledning vil der blive afholdt gudstjeneste i Holmens Kirke og mindehøjtidelighed i Mindelunden. Se indbydelsen her i Nyhedsbrevet.

 

Jan Kaare

 

* * * *

 

 

Flugten Fra Horsens Statsfængsel
30 december 1944

Den 29 maj åbnede den nye udstilling i det tidligere Horsens Statsfængsel som er lavet om til museum.
DADV’s tidligere mangeårige formand Leon Houlby og hans historie fra 2 Verdenskrig, hvor Leon Houlby blev taget af Gestapo, dømt, fængslet og senere flygtede sammen med 14 andre modstandsmænd den 30 december 1944, indgår nu i museets udstilling som en integreret del.
Der er opbygget en celle hvor man kan se de historiske billeder som Leon Houlby tog med et lille indsmuglet minox kamera, samt andet billedmateriale som fængslet har fremskaffet.
Man kan desuden høre Leon Houlby’s historie oplæst af hans søn Aksel Houlby og se skyggebilleder i cellen.