Looking forward:

 

Mind

 

 

 

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 19.00
i Københavns Marineforenings lokaler, Takkeladsvej 3, 1. på Holmen

Indbyder  De Allieredes Danske Våbenfæller til vort traditionsrige oktober-foredrag.

Eric Vedsegaard

Vil berette om sin tid som faldskærmssoldat i den britiske hær i Palæstina 1946-48.

 Da krigen i Europa sluttede i 1945 indbød Storbritannien unge danskere til at melde sig til den britiske hær. Det må ses som en anerkendelse af det danske folk og dets indsats under besættelsen.
1000 unge danske meldte sig, og en del af dem blev udsendt til Palæstina, som Storbritannien administrerede på FN’s vegne, forud for udråbelsen af den israelske stat.
Eric Vedsegaard har skrevet en bog om sine oplevelser i Palæstina.

Pris 100 kr. inkl. 2 stk. smørrebrød 1 øl/vand + kaffe + lodder til amerikansk lotteri.

Bindende tilmelding senest onsdag den 17.oktober til Karin Søemod tlf. 20 20 92 07 mellem kl. 9 og 10 eller pr. e-mail kmhsoemod@gmail.com

 

 

Store Kransetur 2018
Indbydelse til kransenedlægning m.v. på
MINDEDAGEN FOR DE FALDNE SOLDATER

I forbindelse med markeringen af den internationale våbenstilstandsdag.
Mindedagen er som bekendt den søndag, der ligger nærmest på selve våbenstilstandsdagen fra 1918, i år altså søndag d. 11. november.

 

Program for dagen:

Kl. 08.45     Faner klargøres uden for Holmens kirkes hovedindgang

Kl. 09.00       Højtidelighed i Holmens Kirke,

Kl. 09.30       Mindeankeret ved Nyhavn.
                     
Kl. 09.45       Kastellet, mindesmærket ”Vore Faldne”.
                      Churchill parken. Busterne: Anders Lassen, Kaj Birksted og Thomas Dinesen.
                      Monumentet for Danmarks internationale indsats.
                                           
Kl. 11.00       Bispebjerg Kirkegård. Det russiske monument for de faldne i
Den Store Fædrelandskrig. Derefter ved krigergravene med de på dansk jord faldne soldater, hovedsagelig R.A.F.

Kl. 11.45       Mindelunden. De store monumenter til ære for de faldne i Danmarks Frihedskamp og Krigssejlerne.

Kl. 13.00       Frokost i Helsingør

Kl. 15.00       Hornbæk Ny Kirkegård øst for selve byen. Det store monument for russiske krigsdeltagere fra 1. Verdenskrig, som afgik ved døden i Danmark.
                      De britiske krigergrave fra 2.Verdenskrig.

Kl. 15.20       Ved Hornbæk Kirke. Mindestenen over de stedlige faldne modstandsfolk.
Kl. 15.30       Andagt i Hornbæk Kirke.
Kl. 16.00       Busholdepladsen.
Kl. 17.00       Holmens Kirke.

Bestyrelsen håber, at vore medlemmer igen i år vil slutte op om dagen, ligesom bestyrelsen forventer, at de samarbejdende Soldaterforeninger i lighed med tidligere år vil gøre os den glæde at deltage med en smuk repræsentation.
Der er bustransport til rådighed for alle deltagerne.

Prisen pr. person for hele arrangementet er fastsat til kr. 200,00

Bindende tilmelding skal finde sted til Karin Søemod telefon 20 20 92 07 mellem kl. 09.00 –10.00 eller e-mail kmhsoemod@gmail.com     Sidste tilmelding den 4. november.

 

 

Mandag den 12. november 2018

I anledning af Våbenstilstandsdagen 1918

Den franske ambassadør højtideligholder våbenstilstanden efter 1. verdenskrig i samarbejde med vor forening, Souvenir Francais og med assistance fra Københavns Kommandant med det traditionelle program:

Kl. 10.30            Kranselægning ved den franske krigergrav på Assistens Kirkegård

Kl. 11.25           Og i umiddelbar forlængelse heraf, kranselægning på Vestre Katolsk Kirkegård.

Alle soldaterforeninger opfordres til at stille med fane. Fanebærere/fanervagter er efterfølgende inviteret til reception på Den Franske Ambassade, Kongens Nytorv 5.

 

 

 

Tirsdag den 27. november kl. 12.30

Vi siger tak for samvær og aktivitet i 2018 ved en frokost i Marineforeningens lokaler på Marinestation Holmen, Takkeladsvej 3, 1. sal
                                                               og ser frem til 2019.            

Prisen er 120 kr. incl. sild, 2 stk. smørrebrød, 1 øl/vand, 1 snaps og kaffe.

Bindende tilmelding skal finde sted senest 20. november til Karin Søemod tlf. 20 20 92 07 mellem kl. 9 og 10 eller pr. email kmhsoemod@gmail.com

 

 

 

 

 

 

* * * *

 

 

 

DADV Sponsorer 2017

 

Frederiksberg Kommune

 

Den Danske Frimurerorden

 

Helsingør Kommune

 

Rødovre Kommune

 

”Mandagsmændene”

* * * *