Looking forward:

* * * *

 

Mind

 

Kære DADV’er!
 
 
Hermed aflyses – med beklagelse - den indkaldte Generalforsamling lørdag den 27. marts.
 
Forsamlingsloftet indendørs er i øjeblikket stadig 5 personer, og vi har behov for, at det forhøjes til 25. Det ser vi ingen muligheder for vil ske, på denne side af påsken.
 
For at være på den sikre side, regner vi med, at kunne afholde den årlige generalforsamling engang i september. Vedtægtsmæssig indkaldelse følger med næste Nyhedsbrev.
 
Vi må blot bevare det gode humør! Situationen vil lette hen over sommeren, og vi håber stadig, at kunne holde vort forsinkede 100 års jubilæum sidst i juni.
 
 
Mange venlige hilsner
 
Jan Kaare

 

* * * *

 

4. maj i Mindelunden

Som sædvanlig opfordrer vi alle DADV’er til at møde op i Mindelunden på befrielsesaftenen den 4. maj kl. 17.00.

Vi lægger vores kranse i forbindelse med Kammeraternes Hjælpefond og Frihedskampens Mindefond.
Af hensyn til eventuelle corona-restriktioner beder vi om tilmelding senest tirsdag den 28. april til Karin Søemod tlf. 20 20 92 07 mellem kl. 9 og 10 eller pr. e-mail kmhsoemod@gmail.com

 

* * * *

 

Maj-møde tirsdag den 18. maj kl. 10.30

Vi mødes ved Kommandantgården på Kastellet og beser den nyåbnede udstilling om Danmarks udsendte.

Derefter tager vi vandbussen fra Toldboden til Marineforeningen på Holmen (husk at medbringe eget rejsekort), hvor der er frokost med smørrebrød, øl/vand, snaps og kaffe.
Pris: 100 kr.

Bindende tilmelding senest tirsdag den 11. maj til Karin Søemod tlf. 20 20 92 07 mellem kl. 9 og 10 eller pr. e-mail kmhsoemod@gmail.com

 

* * * *

 

Vi håber, at kunne holde

De Allieredes Danske Våbenfællers 100 års jubilæum

Fredag den 25. juni
- efter et års tvungen udsættelse!

Nærmere vil tilgå.