Looking forward:

 

Mindehøjtidelighed ved Den Franske

 

* * * *

Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.00


i Københavns Marineforenings lokaler, Takkeladsvej 3, 1. på Holmen
Indbyder De Allieredes Danske Våbenfæller til vort traditionsrige oktober-foredrag.
Tidligere fange i koncentrationslejren Theresienstadt
Salle Fischermann
fortæller om de 18 måneder han opholdt sig der.
 

 

nyt

 


Selv om langt de fleste danske jøder overlevede Anden Verdenskrig, var det ikke fra alle, der slap helskindet fra holocaust. Og det var ikke sikkert, at der var noget at vende hjem til!
Hjem til ingenting
En af dem, der oplevede at komme hjem til et liv, der på ingen måde var det samme, var den danske jøde Salle Fischermann, der som 13-årig blev fanget sammen med sin mor, og tre søskende En store bror, en lillebror samt en lillesøster der blev sendt til koncentrationslejren Theresienstadt. Hans far, bror og storesøster Fanny flygtede i en robåd til Sverige - troede Salle, men kun Fanny overlevede og svømmede tilbage til Danmark og blev senere sejlet til Sverige. Da familien vendte hjem i 1945 efter 18 måneder i fangenskab, gik det imidlertid hurtigt op for dem, at faren og broren var druknet, da de havde taget flugten fra tyskerne over Øresund. Samtidig var familiens 4-værelses lejlighed på Bispebjerg udlejet til andre, og møbler, sølvtøj og alle private ejendele var blevet plyndret.

*****


Pris. 100,- Kr. inkl. 2 stk. Smørrebrød 1 øl/vand + kaffe + lodder til amerikansk lotteri.
Tilmelding til Karin Søemod tlf.2020 9207 eller kmhsoemod@gmail.com
Senest. d. 18.oktober 2017

****

 

Store Kransetur 2017
Indbydelse til kransenedlægning m.v. på
MINDEDAGEN FOR DE FALDNE SOLDATER

I forbindelse med markeringen af den internationale våbenstilstandsdag.
Mindedagen er som bekendt den søndag, der ligger nærmest på selve våbenstilstandsdagen fra 1918, i år altså søndag d. 12. november.

Program for dagen:

Kl. 08.45     Faner klargøres uden for Holmens kirkes hovedindgang

Kl. 09.00      Højtidelighed i Holmens Kirke,

Kl. 09.30      Mindeankeret ved Nyhavn.
                     
Kl. 09.45      Kastellet, mindesmærket ”Vore Faldne”.
                      Churchill parken. Busterne: Anders Lassen, Kaj Birksted og Churchill.
                      Monumentet for Danmarks internationale indsats.
                                           
Kl. 11.00      Bispebjerg Kirkegård. Det russiske monument for de faldne i
Den Store Fædrelandskrig. Derefter ved krigergravene med de på dansk jord faldne soldater, hovedsagelig R.A.F.

Kl. 11.45      Mindelunden. De store monumenter til ære for de faldne i Danmarks Frihedskamp og Krigssejlerne

Kl. 13.00      Frokost i Helsingør

Kl. 15.00      Hornbæk Ny Kirkegård øst for selve byen. Det store monument for russiske krigsdeltagere fra 1. Verdenskrig, som afgik ved døden i Danmark.

Kl. 15.20      Ved Hornbæk Kirke. Mindestenen over de stedlige faldne modstandsfolk.
Kl. 15.30      Andagt i Hornbæk Kirke.
Kl. 16.00      Busholdepladsen.
Kl. 17.00      Holmens Kirke.

Bestyrelsen håber, at vore medlemmer igen i år vil slutte op om dagen, ligesom bestyrelsen forventer, at de samarbejdende Soldaterforeninger i lighed med tidligere år vil gøre os den glæde at deltage med en smuk repræsentation.
Der er bustransport til rådighed for alle deltagerne.

Prisen pr. person for hele arrangementet er fastsat til kr. 200,00

Bindende tilmelding skal finde sted til Karin Søemod telefon 20 20 92 07 mellem kl. 09.00 –10.00 eller e-mail kmhsoemod@gmail.com     Sidste tilmelding den 4. november.

 

****

 

Tirsdag den 21. november kl. 12.30

Vi siger tak for samvær og aktivitet i 2017 ved en frokost i Marineforeningens lokaler på Marinestation Holmen, Takkeladsvej 3, 1. sal
                                                               og ser frem til 2018.            

Prisen er 120 kr. incl. sild, 2 stk. smørrebrød, 1 øl/vand, 1 snaps og kaffe.

Bindende tilmelding skal finde sted senest 15. november til Karin Søemod tlf. 20 20 92 07 mellem kl. 9 og 10 eller pr. email kmhsoemod@gmail.com

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADV Sponsorer 2017

 

Frederiksberg Kommune

 

Den Danske Frimurerorden

 

Helsingør Kommune

 

Rødovre Kommune

 

”Mandagsmændene”

* * * *