Looking forward:

 

Mind

 

 

 

Mindehøjtidelighed ved Den Franske Skole
Torsdag den 21. marts

I anledning af dagen for angrebet på Shellhuset og fejlbombningen af Den Franske Skole på Frederiksberg Allé indbyder DADV til mindehøjtidelighed:
Kl. 11.00: Frederiksberg Allé 80: De gamle elever og DADV lægger blomster ved munumentet.
Kl. 12.00: Frokost på Restaurant Allégade 10 til en pris af 260 kr. incl. øl, snaps og kaffe.

Bindende tilmelding til frokosten senest 14. marts til Karin Søemod tlf. 20 20 92 07 mellem kl. 9 og 10 eller pr. e-mail kmhsoemod@gmail.com

****

Ordinær generalforsamling 2019

 

Lørdag den 23. marts 2019 - kl. 13.00
på Kastellet, Nordre Magasin 1. sal.
(over cafeteriet)

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse / godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest d. 9. februar 2019). 
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Medlemsbladet (Nyhedsbrevet)
 7. Valg af bestyrelse:

             Formand + 2 bestyrelsesmedlemmer:
             Jan Kaare Christensen - Peter Lykke - Kurt Serup (lige år)

Kasserer + 3 bestyrelsesmedlemmer:
Karin Søemod - Eilif Petersen - Kurt B. Sørensen – Jørgen Andreassen (ulige år)

 1. Valg af begge bestyrelsessuppleanter - Jørgen Graakjær – Kaj Clausen (hvert år)
 2. Valg af 2 revisorer – Poul Nicolaisen – Børge Draabe Bruunsgaard (hvert år)
 3. Valg af revisorsuppleant  (hvert år)
 4. Valg af redaktør (webmaster) – Dennis Houlby (hvert år)
 5. Eventuelt

 

Når dagsordenen er udtømt, vil foreningen være vært ved et traktement.

Tilmelding til spisningen vil være nødvendig og bedes foretaget til:
Karin Søemod tlf. 20 20 92 07 senest 16. marts mellem kl. 9 og 10 eller pr. e-mail kmhsoemod@gmail.com

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

 

* * * *

4. maj i Mindelunden

Som sædvanlig opfordrer vi alle DADV’er til at møde op i Mindelunden på befrielsesaftenen den 5. maj kl. 19.30.
Arrangementet forestås for fornem vis Kammeraternes Hjælpefond, med lys og taler.

 

* * * *

Maj-møde tirsdag den 21. maj kl. 10.00

Vi mødes ved indgangen til Danmarks Krigsmuseum (tidl.Tøjhusmuseet) i Tøjhusgade, hvor vi får en rundvisning med guide i samlingerne over temaet: Danmarks krige.

Derefter tager vi vandbussen fra Det Kongelige Bibliotek til Marineforeningen på Holmen (husk at medbringe eget rejsekort), hvor der er frokost med smørrebrød, øl/vand, snaps og kaffe.
Pris: 150 kr. incl. rundvisning

Bindende tilmelding senest fredag den 10. maj til Karin Søemod tlf. 20 20 92 07 mellem kl. 9 og 10 eller pr. e-mail kmhsoemod@gmail.com

 

* * * *