Funktion

Navn

e-mail

Formand

Jan Kaare Christensen

jan.kaarec@get2net.dk

Næstformand

Eilif M. Petersen

 

Bankansvarlig

Poul Nikolajsen

pan@delektor.dk

Sekretær

Karin Søemod

kmhsoemod@gmail.com      

Bestyrelsesmedlem

Peter Lykke

 

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Andreasen

Eja12@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Kurt Serup

Kurtb747@mailme.dk

Suppleant

Jørgen Graakjær

jorgengraakjaer@gmail.com

Suppleant

Kaj Clausen

kaicl@webspeed.dk

******************

*******************

**********************

Særlig sagkyndig

Ib Snoer

ibsnoer@gmail.com.

Webmaster

Dennis Houlby

houlby99@hotmail.com 

Revisor

Børge D. Bruunsgaard

grethemut@hotmail.com

Revisor

Finn Guldberg Petersen

finng@youmail.dk

Revisorsuppleant

Ib Rohrdal

kisrohr@gmail.com