Bestyrelsen:

Formand
Jan Kaare Christensen
Godthåbsvænget 7,5th
2000 Frederiksberg
Tlf: 38873843
Mob: 60143960 - jan.kaarec@get2net.dk

Kasserer
Karin Søemod
Valhøjs Alle 86a St.tv
2610 Rødovre
Mob. 20209207 - kmhsoemod@gmail.com

Næstformand
Flemming Christensen
Bryggervangen 59. st.tv
2100 Kbh.Ø
Tlf: 39296510
Sommer: 43420510

Sekretær
Kurt B.Sørensen
Kontorvej 59
2860 Søborg
Tlf: 39693619
Mob: 22798466 - kurtbs@webspeed.dk

Web-Master
Dennis Houlby
Mob: 31109314 - Houlby99@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Ole Gernyx
Eilif M.Pedersen
Peter Lykke

Suppleanter
Jørgen Graakjær
Kaj Ramsing