Bestyrelsen
2017 - 18

 

 

Funktion

Navn

e-mail

Formand

Jan Kaare Christensen

jan.kaarec@get2net.dk   

Næstformand + kontakt til DBB

Eilif M. Pedersen

 

Kasserer

Karin Søemod

kmhsoemod@gmail.com

Sekretær

Kurt B. Sørensen

kurtbs@webspeed.dk     

Bestyrelsesmedlem

Peter Lykke

 J749@bif.kk.dk

Bestyrelsesmedlem

Ole Gernyx

gernyx@post.tele.dk  

Bestyrelsesmedlem

Kurt Serup

Kurtb747@mailme.dk

Suppleant

Jørgen Graakjær

jorgengraakjaer@gmail.com

Suppleant

Jørgen Andreasen

Eja12@mail.dk

******************

*******************

**********************

Særlig sagkyndig
Konsulent

Ib Snoer

ibsnoer@gmail.com.

Webmaster + Redaktør

Dennis Houlby

houlby99@hotmail.com  

Revisor

Leif Børup

leifb@dukamail.dk

Revisor

Børge D. Bruunsgaard

grethemut@hotmail.com

Revisorsuppl.

Poul Nikolajsen

pan@delektor.dk